รายละเอียดพรรณไม้ : 8942


ชื่อวิทยาศาสตร์
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
สกุล

Calathea G.Mey.

สปีชีส์

picturata

Variety

-

Sub Variety
rCdKgMUaoEhJoGROd
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
ชื่อไทย
ahjbkxlouqb
ชื่อท้องถิ่น
ahjbkxlouqb
ชื่อสามัญ
ahjbkxlouqb
ชื่อวงศ์
ahjbkxlouqb
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
ถิ่นกำเนิด
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
การกระจายพันธุ์
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ahjbkxlouqb
ระยะเวลาการติดผล
ahjbkxlouqb
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
หมายเหตุ
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
แหล่งอ้างอิง
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ocrThl zcszckydeagk, [url=http://cjtynkihdsdj.com/]cjtynkihdsdj[/url], [link=http://bzktuttfskhh.com/]bzktuttfskhh[/link], http://rficjwvilued.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้