รายละเอียดพรรณไม้ : 1480


ชื่อวิทยาศาสตร์
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
สกุล

Callicarpa L.

สปีชีส์

dichotoma

Variety

-

Sub Variety
ZjmRgRBQIXPI
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
ชื่อไทย
Kasey
ชื่อท้องถิ่น
Kasey
ชื่อสามัญ
Kasey
ชื่อวงศ์
Kasey
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
ถิ่นกำเนิด
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
การกระจายพันธุ์
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
การปลูกและการขยายพันธุ์
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
ระยะเวลาการติดดอก
Kasey
ระยะเวลาการติดผล
Kasey
ประเภทการใช้ประโยชน์
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
หมายเหตุ
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
แหล่งอ้างอิง
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Canada>Canada para que sirve losartan "I can't vote for something that doesn't have substantive spending cuts right now,'' said Rep. Joe Barton (R., Texas).
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้