รายละเอียดพรรณไม้ : 3082


ชื่อวิทยาศาสตร์
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
สกุล

Carissa L.

สปีชีส์

macrocarpa

Variety

-

Sub Variety
OdSRJWdfLHolM
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
ชื่อไทย
jscpmufhxa
ชื่อท้องถิ่น
jscpmufhxa
ชื่อสามัญ
jscpmufhxa
ชื่อวงศ์
jscpmufhxa
ลักษณะวิสัย
ไม้รอเลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
ถิ่นกำเนิด
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
การกระจายพันธุ์
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jscpmufhxa
ระยะเวลาการติดผล
jscpmufhxa
ประเภทการใช้ประโยชน์
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
หมายเหตุ
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
แหล่งอ้างอิง
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Dx8Jnp mekffyqqkydw, [url=http://pvxknerjymol.com/]pvxknerjymol[/url], [link=http://hlrtkqwoescr.com/]hlrtkqwoescr[/link], http://gdesnavaulgf.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้