รายละเอียดพรรณไม้ : 6847


ชื่อวิทยาศาสตร์
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
สกุล

Citrus L.

สปีชีส์

aurantiaca

Variety

-

Sub Variety
YFDwLgYOMFqJNRPLMi
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
ชื่อไทย
awpvtj
ชื่อท้องถิ่น
awpvtj
ชื่อสามัญ
awpvtj
ชื่อวงศ์
awpvtj
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
ถิ่นกำเนิด
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
การกระจายพันธุ์
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
ระยะเวลาการติดดอก
awpvtj
ระยะเวลาการติดผล
awpvtj
ประเภทการใช้ประโยชน์
???????????????,???????????™??„??ž???,??ž?????Š?????????????????????ˆ BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
หมายเหตุ
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
แหล่งอ้างอิง
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้