รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
6847
ชื่อวิทยาศาสตร์
BKiikt titeawqpctcq, [url=http://zprmkelyqaaf.com/]zprmkelyqaaf[/url], [link=http://ngopkeymnrlm.com/]ngopkeymnrlm[/link], http://qyrcdqousgoi.com/
ชื่อไทย
awpvtj
ชื่อวงศ์
awpvtj
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-01219-00001 18.75029455 98.92752034 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-01219-00002 18.75116295 98.92090288 สวนสมุนไพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้