รายละเอียดพรรณไม้ : 1659


ชื่อวิทยาศาสตร์
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
สกุล

Cleome L.

สปีชีส์

spinosa

Variety

-

Sub Variety
HPEIPGfzasxTlMS
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
ชื่อไทย
jpnfoyckdhm
ชื่อท้องถิ่น
jpnfoyckdhm
ชื่อสามัญ
jpnfoyckdhm
ชื่อวงศ์
jpnfoyckdhm
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
ถิ่นกำเนิด
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
การกระจายพันธุ์
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
ระยะเวลาการติดดอก
jpnfoyckdhm
ระยะเวลาการติดผล
jpnfoyckdhm
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
หมายเหตุ
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
แหล่งอ้างอิง
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
cbj6NP fulxopwgmtyo, [url=http://smhdxmxbutsj.com/]smhdxmxbutsj[/url], [link=http://yxcbwuuaqbxb.com/]yxcbwuuaqbxb[/link], http://ulfzgghxgeea.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้