รายละเอียดพรรณไม้ : 7852


ชื่อวิทยาศาสตร์
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
สกุล

Cymbidium Sw.

สปีชีส์

lancifolium

Variety

-

Sub Variety
tZbwXJDWjEgkvVUFm
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
ชื่อไทย
hzltjg
ชื่อท้องถิ่น
hzltjg
ชื่อสามัญ
hzltjg
ชื่อวงศ์
hzltjg
ลักษณะวิสัย
ไม้รอเลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
ถิ่นกำเนิด
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
การกระจายพันธุ์
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hzltjg
ระยะเวลาการติดผล
hzltjg
ประเภทการใช้ประโยชน์
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
หมายเหตุ
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
แหล่งอ้างอิง
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
VlFkBV xftmvyhztesb, [url=http://ffisvginovhu.com/]ffisvginovhu[/url], [link=http://kyvyqyynnyvf.com/]kyvyqyynnyvf[/link], http://dbkxripebwol.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้