รายละเอียดพรรณไม้ : 1487


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สกุล
<p><em>Cynodon</em> Rich.</p>
สปีชีส์
<p><em>dactylon</em></p>
Variety
<p>-</p>
Sub Variety
qjDWxpzDDrvEAdvT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ชื่อไทย
Korey
ชื่อท้องถิ่น
Korey
ชื่อสามัญ
Korey
ชื่อวงศ์
Korey
ลักษณะวิสัย
ไม้เลื้อย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Korey
ระยะเวลาการติดผล
Korey
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
หมายเหตุ
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm interested in this position si funciona el minoxidil 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้