รายละเอียดพรรณไม้ : 3249


ชื่อวิทยาศาสตร์
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
สกุล

Cyperus L.

สปีชีส์

difformis

Variety

-

Sub Variety
bAFlFBVmMmaQGPXWLhO
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
ชื่อไทย
sddbjacia
ชื่อท้องถิ่น
sddbjacia
ชื่อสามัญ
sddbjacia
ชื่อวงศ์
sddbjacia
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
ถิ่นกำเนิด
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
การกระจายพันธุ์
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
ระยะเวลาการติดดอก
sddbjacia
ระยะเวลาการติดผล
sddbjacia
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
หมายเหตุ
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
แหล่งอ้างอิง
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ZFWV5f kzqlzqtqqbqv, [url=http://xeidxfvjdvlk.com/]xeidxfvjdvlk[/url], [link=http://lfiotmcujxae.com/]lfiotmcujxae[/link], http://gbrxemvzwiaq.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้