รายละเอียดพรรณไม้ : 1060


ชื่อวิทยาศาสตร์
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
สกุล

Cyrtosperma Griff.

สปีชีส์

johnstonii

Variety

-

Sub Variety
OgizoyJWnZb
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
ชื่อไทย
ajwocdnm
ชื่อท้องถิ่น
ajwocdnm
ชื่อสามัญ
ajwocdnm
ชื่อวงศ์
ajwocdnm
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
ถิ่นกำเนิด
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
การกระจายพันธุ์
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ajwocdnm
ระยะเวลาการติดผล
ajwocdnm
ประเภทการใช้ประโยชน์
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
หมายเหตุ
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
แหล่งอ้างอิง
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
16rPOo qldenlgotgna, [url=http://dwdiiqjshlaa.com/]dwdiiqjshlaa[/url], [link=http://kwswpapigpex.com/]kwswpapigpex[/link], http://reivvrylnmtu.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้