รายละเอียดพรรณไม้ : 1901


ชื่อวิทยาศาสตร์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สกุล

Cyrtosperma Griff.

สปีชีส์

johnstonii

Variety

-

Sub Variety
NvFFtvWuBRKUB
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ชื่อไทย
Antoine
ชื่อท้องถิ่น
Antoine
ชื่อสามัญ
Antoine
ชื่อวงศ์
Antoine
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Antoine
ระยะเวลาการติดผล
Antoine
ประเภทการใช้ประโยชน์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
หมายเหตุ
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้