รายละเอียดพรรณไม้ : 2293


ชื่อวิทยาศาสตร์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
สกุล

Acacia Mill.

สปีชีส์

pennata

Variety

-

Sub Variety
SdHvPNKfSfvDCdEM
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
ชื่อไทย
hbiitjn
ชื่อท้องถิ่น
hbiitjn
ชื่อสามัญ
hbiitjn
ชื่อวงศ์
hbiitjn
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
ถิ่นกำเนิด
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
การกระจายพันธุ์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hbiitjn
ระยะเวลาการติดผล
hbiitjn
ประเภทการใช้ประโยชน์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
หมายเหตุ
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
แหล่งอ้างอิง
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้