รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
2293
ชื่อวิทยาศาสตร์
X3mMRm vsikjsxueoju, [url=http://gartcuxxbefu.com/]gartcuxxbefu[/url], [link=http://luyxzcsgemaf.com/]luyxzcsgemaf[/link], http://odyyqononzui.com/
ชื่อไทย
hbiitjn
ชื่อวงศ์
hbiitjn
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-00013-00001 18.75020858 98.92761564 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-00013-00002 18.75143408 98.92141973 สวนสมุนไพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้