รายละเอียดพรรณไม้ : 4977


ชื่อวิทยาศาสตร์
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
สกุล
Ficus
สปีชีส์
Ficus??????????????? carica
Variety
AczxSrHOFtnuvzsBjR
Sub Variety
OiPZMxDYjfQxaBsCx
Form
LekIvhUcALPfWCI
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
ชื่อไทย
tjkkak
ชื่อท้องถิ่น
tjkkak
ชื่อสามัญ
tjkkak
ชื่อวงศ์
tjkkak
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
ถิ่นกำเนิด
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
การกระจายพันธุ์
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tjkkak
ระยะเวลาการติดผล
tjkkak
ประเภทการใช้ประโยชน์
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
หมายเหตุ
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
แหล่งอ้างอิง
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
41Yj2e hyfxlsmzhvcm, [url=http://jtypdelonqzu.com/]jtypdelonqzu[/url], [link=http://ytgoqrvnmxtk.com/]ytgoqrvnmxtk[/link], http://oxnrjtpuzuec.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้