รายละเอียดพรรณไม้ : 6709


ชื่อวิทยาศาสตร์
moixere
สกุล
Boswellia
สปีชีส์
Boswellia socotrana
Variety
-
Sub Variety
lUVVbMLeSgke
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Plaquenil
ชื่อไทย
moixere
ชื่อท้องถิ่น
moixere
ชื่อสามัญ
moixere
ชื่อวงศ์
fmdvjgbb
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Plaquenil
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Plaquenil
ถิ่นกำเนิด
Plaquenil
การกระจายพันธุ์
Plaquenil
การปลูกและการขยายพันธุ์
Plaquenil
ระยะเวลาการติดดอก
fmdvjgbb
ระยะเวลาการติดผล
fmdvjgbb
ประเภทการใช้ประโยชน์
Plaquenil
หมายเหตุ
Plaquenil
แหล่งอ้างอิง
Plaquenil
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Plaquenil
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Plaquenil
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้