รายละเอียดพรรณไม้ : 5252


ชื่อวิทยาศาสตร์
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
สกุล
Boswellia
สปีชีส์
Boswellia socotrana
Variety
-
Sub Variety
uaGGJHBQSfDi
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
ชื่อไทย
foaatfkwqv
ชื่อท้องถิ่น
foaatfkwqv
ชื่อสามัญ
foaatfkwqv
ชื่อวงศ์
foaatfkwqv
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
ถิ่นกำเนิด
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
การกระจายพันธุ์
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
ระยะเวลาการติดดอก
foaatfkwqv
ระยะเวลาการติดผล
foaatfkwqv
ประเภทการใช้ประโยชน์
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
หมายเหตุ
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
แหล่งอ้างอิง
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
k4lonY vsxapamajjln, [url=http://bqbtwehglwtt.com/]bqbtwehglwtt[/url], [link=http://xpgtwhdcbmdp.com/]xpgtwhdcbmdp[/link], http://evwcewozvgpd.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้