รายละเอียดพรรณไม้ : 7390


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
Boswellia
สปีชีส์
Boswellia????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? dioscoridis
Variety
-
Sub Variety
EoMxWhfcoDHxBX
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
fylkszyeh
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
ถิ่นกำเนิด
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
การกระจายพันธุ์
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
การปลูกและการขยายพันธุ์
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
ระยะเวลาการติดดอก
fylkszyeh
ระยะเวลาการติดผล
fylkszyeh
ประเภทการใช้ประโยชน์
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
หมายเหตุ
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
แหล่งอ้างอิง
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
priligy priligy generika dapoxetine 60mg Levitra Ohne Rezept Schweiz
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้