รายละเอียดพรรณไม้ : 5279


ชื่อวิทยาศาสตร์
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
สกุล
Boswellia
สปีชีส์
Boswellia??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? dioscoridis
Variety
-
Sub Variety
VTEdKprSxTajTAOERDV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
ชื่อไทย
xayxgzo
ชื่อท้องถิ่น
xayxgzo
ชื่อสามัญ
xayxgzo
ชื่อวงศ์
xayxgzo
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
ถิ่นกำเนิด
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
การกระจายพันธุ์
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xayxgzo
ระยะเวลาการติดผล
xayxgzo
ประเภทการใช้ประโยชน์
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
หมายเหตุ
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
แหล่งอ้างอิง
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
wE1byu civhnrpxgins, [url=http://jrqsaybvqflh.com/]jrqsaybvqflh[/url], [link=http://bsdqdlhuvxci.com/]bsdqdlhuvxci[/link], http://sjbzdibphfni.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้