รายละเอียดพรรณไม้ : 1958


ชื่อวิทยาศาสตร์
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
สกุล
Beaucarnea????????????????? 
สปีชีส์
Beaucarnea????????????????? gracilis
Variety
-
Sub Variety
nuCPnWZUDWuCdGb
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
ชื่อไทย
khswagibddr
ชื่อท้องถิ่น
khswagibddr
ชื่อสามัญ
khswagibddr
ชื่อวงศ์
khswagibddr
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
ถิ่นกำเนิด
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
การกระจายพันธุ์
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
ระยะเวลาการติดดอก
khswagibddr
ระยะเวลาการติดผล
khswagibddr
ประเภทการใช้ประโยชน์
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
หมายเหตุ
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
แหล่งอ้างอิง
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
yeMOUT fjhkhrzxaixz, [url=http://gfwdvowxaosk.com/]gfwdvowxaosk[/url], [link=http://uuoombyteejj.com/]uuoombyteejj[/link], http://dzaxavfrhgvn.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้