รายละเอียดพรรณไม้ : 7199


ชื่อวิทยาศาสตร์
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
สกุล
Dracaena
สปีชีส์
Dracaena cinnabari
Variety
-
Sub Variety
AJhzcyVLiFuymTYgBfV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
ชื่อไทย
tzwlojcp
ชื่อท้องถิ่น
tzwlojcp
ชื่อสามัญ
tzwlojcp
ชื่อวงศ์
tzwlojcp
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
ถิ่นกำเนิด
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
การกระจายพันธุ์
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
ระยะเวลาการติดดอก
tzwlojcp
ระยะเวลาการติดผล
tzwlojcp
ประเภทการใช้ประโยชน์
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
หมายเหตุ
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
แหล่งอ้างอิง
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
8gdEZ1 juvazbqrarou, [url=http://ngjdcvrcqvea.com/]ngjdcvrcqvea[/url], [link=http://mpvwhkwhxjam.com/]mpvwhkwhxjam[/link], http://ibkzcqsfdvdm.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้