รายละเอียดพรรณไม้ : 4653


ชื่อวิทยาศาสตร์
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
สกุล
Commiphora
สปีชีส์
Commiphora??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? monstruosa??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Variety
-
Sub Variety
ZobubJTaSQduUdj
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
ชื่อไทย
cphqamcywd
ชื่อท้องถิ่น
cphqamcywd
ชื่อสามัญ
cphqamcywd
ชื่อวงศ์
cphqamcywd
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
ถิ่นกำเนิด
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
การกระจายพันธุ์
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
ระยะเวลาการติดดอก
cphqamcywd
ระยะเวลาการติดผล
cphqamcywd
ประเภทการใช้ประโยชน์
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
หมายเหตุ
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
แหล่งอ้างอิง
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
6gk28a voipblrmwbgl, [url=http://hxzchiilpsze.com/]hxzchiilpsze[/url], [link=http://ecmeiknmbldw.com/]ecmeiknmbldw[/link], http://vmtnexbciilr.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้