รายละเอียดพรรณไม้ : 3606


ชื่อวิทยาศาสตร์
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สกุล
Commiphora
สปีชีส์
Commiphora???????????????????????????????????????????? monstruosa???????????????????????????????????????????? 
Variety
-
Sub Variety
RLyzxhFFkSZWnuHb
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ชื่อไทย
Eva
ชื่อท้องถิ่น
Eva
ชื่อสามัญ
Eva
ชื่อวงศ์
Eva
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ถิ่นกำเนิด
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การกระจายพันธุ์
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การปลูกและการขยายพันธุ์
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ระยะเวลาการติดดอก
Eva
ระยะเวลาการติดผล
Eva
ประเภทการใช้ประโยชน์
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
หมายเหตุ
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิง
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Which year are you in? where to buy testosterone enanthate 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้