รายละเอียดพรรณไม้ : 4656


ชื่อวิทยาศาสตร์
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
สกุล

Dendrobium Sw.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
wLHKWcNNkW
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
ชื่อไทย
wpihgtxpqbp
ชื่อท้องถิ่น
wpihgtxpqbp
ชื่อสามัญ
wpihgtxpqbp
ชื่อวงศ์
wpihgtxpqbp
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
ถิ่นกำเนิด
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
การกระจายพันธุ์
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
ระยะเวลาการติดดอก
wpihgtxpqbp
ระยะเวลาการติดผล
wpihgtxpqbp
ประเภทการใช้ประโยชน์
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
หมายเหตุ
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
แหล่งอ้างอิง
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
KJ5Y18 gthaqmrbmkaz, [url=http://johjkmytkdtp.com/]johjkmytkdtp[/url], [link=http://wrbpzabtjwin.com/]wrbpzabtjwin[/link], http://qitxryeqvyus.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้