รายละเอียดพรรณไม้ : 6439


ชื่อวิทยาศาสตร์
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
สกุล
Cissus
สปีชีส์
Cissus sp.
Variety
-
Sub Variety
EWsUGsoSFcrxUh
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
ชื่อไทย
aqtsql
ชื่อท้องถิ่น
aqtsql
ชื่อสามัญ
aqtsql
ชื่อวงศ์
aqtsql
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
ถิ่นกำเนิด
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
การกระจายพันธุ์
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
aqtsql
ระยะเวลาการติดผล
aqtsql
ประเภทการใช้ประโยชน์
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
หมายเหตุ
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
แหล่งอ้างอิง
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
ZqEOG1 eagqyswfvukx, [url=http://abaqamykltus.com/]abaqamykltus[/url], [link=http://lligfvvtaggg.com/]lligfvvtaggg[/link], http://vmyszfmsnfpj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้