รายละเอียดพรรณไม้ : 7766


ชื่อวิทยาศาสตร์
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
สกุล
Dendrosicyos
สปีชีส์
Dendrosicyos?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? socotrana?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Variety
-
Sub Variety
hvocMFzfCovATqBWjl
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
ชื่อไทย
Paige
ชื่อท้องถิ่น
Paige
ชื่อสามัญ
Paige
ชื่อวงศ์
Paige
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
ถิ่นกำเนิด
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
การกระจายพันธุ์
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
การปลูกและการขยายพันธุ์
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
ระยะเวลาการติดดอก
Paige
ระยะเวลาการติดผล
Paige
ประเภทการใช้ประโยชน์
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
หมายเหตุ
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
แหล่งอ้างอิง
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How do you spell that? tolterodine (detrol la) 4mg 24hr capsule 3/29/09      62        “          ”      27        “          “        11
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้