รายละเอียดพรรณไม้ : 2163


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
Euphorbia
สปีชีส์
Euphorbia????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? phillipsiae????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Variety
-
Sub Variety
hIkkOGfhfQK
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
lxezggayyaf
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
ถิ่นกำเนิด
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
การกระจายพันธุ์
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
การปลูกและการขยายพันธุ์
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
ระยะเวลาการติดดอก
lxezggayyaf
ระยะเวลาการติดผล
lxezggayyaf
ประเภทการใช้ประโยชน์
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
หมายเหตุ
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
แหล่งอ้างอิง
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
priligy premature ejaculation pills how to buy priligy im 16 years old Posible Comprar El Viagra Sin Receta
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้