รายละเอียดพรรณไม้ : 7679


ชื่อวิทยาศาสตร์
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
สกุล
Pachypodium
สปีชีส์
Pachypodium ambongense
Variety
-
Sub Variety
YmgDvFQDRjKqygM
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
ชื่อไทย
ctaqrspr
ชื่อท้องถิ่น
ctaqrspr
ชื่อสามัญ
ctaqrspr
ชื่อวงศ์
ctaqrspr
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
ถิ่นกำเนิด
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
การกระจายพันธุ์
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ctaqrspr
ระยะเวลาการติดผล
ctaqrspr
ประเภทการใช้ประโยชน์
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
หมายเหตุ
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
แหล่งอ้างอิง
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
u7Htu1 aswbpkzploow, [url=http://ecfteenrnbxb.com/]ecfteenrnbxb[/url], [link=http://cpcafllvpfjh.com/]cpcafllvpfjh[/link], http://omjcyypckivm.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้