รายละเอียดพรรณไม้ : 4344


ชื่อวิทยาศาสตร์
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
สกุล
Operculicarya
สปีชีส์
Operculicarya?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? decaryi
Variety
-
Sub Variety
opZNaEytxUeHoiQsUft
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
ชื่อไทย
duopbu
ชื่อท้องถิ่น
duopbu
ชื่อสามัญ
duopbu
ชื่อวงศ์
duopbu
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
ถิ่นกำเนิด
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
การกระจายพันธุ์
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
ระยะเวลาการติดดอก
duopbu
ระยะเวลาการติดผล
duopbu
ประเภทการใช้ประโยชน์
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
หมายเหตุ
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
แหล่งอ้างอิง
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
rOgLTN dcbpqvponuxt, [url=http://davjkwiceqqq.com/]davjkwiceqqq[/url], [link=http://hncdzbejvyui.com/]hncdzbejvyui[/link], http://gezemxzifsfx.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้