รายละเอียดพรรณไม้ : 3742


ชื่อวิทยาศาสตร์
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สกุล
Euphorbia
สปีชีส์
Euphorbia?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? charleswilsoniana?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Variety
-
Sub Variety
afBjryUcpPG
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ชื่อไทย
Cody
ชื่อท้องถิ่น
Cody
ชื่อสามัญ
Cody
ชื่อวงศ์
Cody
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ถิ่นกำเนิด
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การกระจายพันธุ์
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ระยะเวลาการติดดอก
Cody
ระยะเวลาการติดผล
Cody
ประเภทการใช้ประโยชน์
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
หมายเหตุ
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิง
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
It's funny goodluck paracetamol naproxeno sodico dosis 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้