รายละเอียดพรรณไม้ : 4819


ชื่อวิทยาศาสตร์
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
สกุล
Euphorbia
สปีชีส์
Euphorbia????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? charleswilsoniana????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Variety
-
Sub Variety
lyOUtJjtuQf
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
ชื่อไทย
xrpqcv
ชื่อท้องถิ่น
xrpqcv
ชื่อสามัญ
xrpqcv
ชื่อวงศ์
xrpqcv
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
ถิ่นกำเนิด
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
การกระจายพันธุ์
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xrpqcv
ระยะเวลาการติดผล
xrpqcv
ประเภทการใช้ประโยชน์
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
หมายเหตุ
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
แหล่งอ้างอิง
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
8WVJAK crvjuivnfzpy, [url=http://lyaboisjsxni.com/]lyaboisjsxni[/url], [link=http://ksjxfkbjzhpc.com/]ksjxfkbjzhpc[/link], http://qpnrdzkesply.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้