รายละเอียดพรรณไม้ : 5374


ชื่อวิทยาศาสตร์
Zithromax
สกุล
Euphorbia
สปีชีส์
Euphorbia????????????????????????????????????????????????????????????????? quadrispina
Variety
-
Sub Variety
HapWcdUcWKaemyT
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
ชื่อไทย
Zithromax
ชื่อท้องถิ่น
Zithromax
ชื่อสามัญ
Zithromax
ชื่อวงศ์
eeiazto
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
ถิ่นกำเนิด
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
การกระจายพันธุ์
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
การปลูกและการขยายพันธุ์
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
ระยะเวลาการติดดอก
eeiazto
ระยะเวลาการติดผล
eeiazto
ประเภทการใช้ประโยชน์
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
หมายเหตุ
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
แหล่งอ้างอิง
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Isotretinoin 20mg Acne In Internet With Doctor Consult
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้