รายละเอียดพรรณไม้ : 7390


ชื่อวิทยาศาสตร์
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
สกุล
Dyckia
สปีชีส์
Dyckia???????????????????????????????????????????????????????????????????????? macedoi
Variety
-
Sub Variety
yQzmfulOXrEA
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
ชื่อไทย
xgldrq
ชื่อท้องถิ่น
xgldrq
ชื่อสามัญ
xgldrq
ชื่อวงศ์
xgldrq
ลักษณะวิสัย
ยังไม่ได้ระบุ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
ถิ่นกำเนิด
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
การกระจายพันธุ์
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xgldrq
ระยะเวลาการติดผล
xgldrq
ประเภทการใช้ประโยชน์
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
หมายเหตุ
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
แหล่งอ้างอิง
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
N6mrs8 vlkbkdopogcr, [url=http://tgvpsnblpymm.com/]tgvpsnblpymm[/url], [link=http://mhnlwuiumlof.com/]mhnlwuiumlof[/link], http://izyiejtzllhu.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้