รายละเอียดพรรณไม้ : 1393


ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
สกุล
Euphorbia
สปีชีส์
Euphorbia????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? turbiniformis
Variety
-
Sub Variety
CPxJXFfuCdcqItZH
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อท้องถิ่น
Glamitala
ชื่อสามัญ
Glamitala
ชื่อวงศ์
sxftlss
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
ถิ่นกำเนิด
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
การกระจายพันธุ์
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
การปลูกและการขยายพันธุ์
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
ระยะเวลาการติดดอก
sxftlss
ระยะเวลาการติดผล
sxftlss
ประเภทการใช้ประโยชน์
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
หมายเหตุ
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
แหล่งอ้างอิง
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
Accutnae For Sale priligy buy online usa buy priligy online usa
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้