รายละเอียดพรรณไม้ : 3996


ชื่อวิทยาศาสตร์
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
สกุล

Echidnopsis

สปีชีส์

Echidnopsis scutellata

Variety

-

Sub Variety
fxrsyBvDMTYdE
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
ชื่อไทย
qpwrvinb
ชื่อท้องถิ่น
qpwrvinb
ชื่อสามัญ
qpwrvinb
ชื่อวงศ์
qpwrvinb
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
ถิ่นกำเนิด
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
การกระจายพันธุ์
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
qpwrvinb
ระยะเวลาการติดผล
qpwrvinb
ประเภทการใช้ประโยชน์
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
หมายเหตุ
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
แหล่งอ้างอิง
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
iLzRAw wowmxgzvfkpg, [url=http://gdlztrihiakg.com/]gdlztrihiakg[/url], [link=http://dvkrxrkguxqr.com/]dvkrxrkguxqr[/link], http://hapnrrkrgrhb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้