รายละเอียดพรรณไม้ : 8649


ชื่อวิทยาศาสตร์
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
สกุล
Rhytidocaulon
สปีชีส์
Rhytidocaulon fulleri
Variety
-
Sub Variety
nNLjouhAndhrJ
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
ชื่อไทย
Nolvadex
ชื่อท้องถิ่น
Nolvadex
ชื่อสามัญ
Nolvadex
ชื่อวงศ์
Nolvadex
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
ถิ่นกำเนิด
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
การกระจายพันธุ์
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
การปลูกและการขยายพันธุ์
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
ระยะเวลาการติดดอก
johnansaz
ระยะเวลาการติดผล
johnansaz
ประเภทการใช้ประโยชน์
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
หมายเหตุ
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
แหล่งอ้างอิง
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
tamoxifen lawsuit https://nolvadex.guru/ tamoxifen cancer
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้