รายละเอียดพรรณไม้ : 7936


ชื่อวิทยาศาสตร์
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
สกุล
Rhytidocaulon
สปีชีส์
Rhytidocaulon fulleri
Variety
-
Sub Variety
XIRbTweUFWUJNlrqeN
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
ชื่อไทย
kffmduuowpx
ชื่อท้องถิ่น
kffmduuowpx
ชื่อสามัญ
kffmduuowpx
ชื่อวงศ์
kffmduuowpx
ลักษณะวิสัย
พืชอวบน้ำ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
ถิ่นกำเนิด
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
การกระจายพันธุ์
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
ระยะเวลาการติดดอก
kffmduuowpx
ระยะเวลาการติดผล
kffmduuowpx
ประเภทการใช้ประโยชน์
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
หมายเหตุ
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
แหล่งอ้างอิง
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
d1NTEr kiputjtakwrh, [url=http://alxwedsaiwyh.com/]alxwedsaiwyh[/url], [link=http://kpymwsvppuro.com/]kpymwsvppuro[/link], http://opybdbtaasvm.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้