รายละเอียดพรรณไม้ : 4138


ชื่อวิทยาศาสตร์
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
สกุล

Dendrobium Sw.

สปีชีส์

lindleyi

Variety

-

Sub Variety
TBlFShlPFz
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
ชื่อไทย
pfzmil
ชื่อท้องถิ่น
pfzmil
ชื่อสามัญ
pfzmil
ชื่อวงศ์
pfzmil
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
ถิ่นกำเนิด
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
การกระจายพันธุ์
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
ระยะเวลาการติดดอก
pfzmil
ระยะเวลาการติดผล
pfzmil
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
หมายเหตุ
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
แหล่งอ้างอิง
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้