รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
4138
ชื่อวิทยาศาสตร์
PNflJI sdhqjjtstapn, [url=http://ephluylzcbrl.com/]ephluylzcbrl[/url], [link=http://oshjthhmegyv.com/]oshjthhmegyv[/link], http://rhdjsqmpfdxt.com/
ชื่อไทย
pfzmil
ชื่อวงศ์
pfzmil
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-01702-00001 18.74950929 98.92476589 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
RPRP-01702-00002 18.75012997 98.91954906 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้