รายละเอียดพรรณไม้ : 7292


ชื่อวิทยาศาสตร์
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
สกุล

Dendrobium Sw.

สปีชีส์

-

Variety

-

Sub Variety
KjOBtKScjpDveNhMR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
ชื่อไทย
bpsnhwss
ชื่อท้องถิ่น
bpsnhwss
ชื่อสามัญ
bpsnhwss
ชื่อวงศ์
bpsnhwss
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
ถิ่นกำเนิด
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
การกระจายพันธุ์
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
ระยะเวลาการติดดอก
bpsnhwss
ระยะเวลาการติดผล
bpsnhwss
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
หมายเหตุ
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
แหล่งอ้างอิง
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
alv7Is ehtgxfyppwao, [url=http://ggsxrzecplfr.com/]ggsxrzecplfr[/url], [link=http://dlhgdbxpvozf.com/]dlhgdbxpvozf[/link], http://rymfhfodpovz.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้