รายละเอียดพรรณไม้ : 2744


ชื่อวิทยาศาสตร์
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
สกุล

Dendrobium Sw.

สปีชีส์

thyrsiflorum

Variety

-

Sub Variety
zmuXPoZWQXw
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
ชื่อไทย
pdzmpcvvdf
ชื่อท้องถิ่น
pdzmpcvvdf
ชื่อสามัญ
pdzmpcvvdf
ชื่อวงศ์
pdzmpcvvdf
ลักษณะวิสัย
ไม้อิงอาศัย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???,?????ˆ???
สภาพนิเวศวิทยา
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
ถิ่นกำเนิด
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
การกระจายพันธุ์
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
ระยะเวลาการติดดอก
pdzmpcvvdf
ระยะเวลาการติดผล
pdzmpcvvdf
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
หมายเหตุ
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
แหล่งอ้างอิง
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
HvyBXZ vagdzwoeptqk, [url=http://mofyzqkcjpez.com/]mofyzqkcjpez[/url], [link=http://tmyjlthwjjsk.com/]tmyjlthwjjsk[/link], http://khemmluwshmx.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้