รายละเอียดพรรณไม้ : 7638


ชื่อวิทยาศาสตร์
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
สกุล

Podocarpus L'Hér. ex Pers.

สปีชีส์

chinensis

Variety

-

Sub Variety
EYFUgermILJHYdfwPVU
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
ชื่อไทย
Lamont
ชื่อท้องถิ่น
Lamont
ชื่อสามัญ
Lamont
ชื่อวงศ์
Lamont
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
ถิ่นกำเนิด
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
การกระจายพันธุ์
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
การปลูกและการขยายพันธุ์
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
ระยะเวลาการติดดอก
Lamont
ระยะเวลาการติดผล
Lamont
ประเภทการใช้ประโยชน์
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
หมายเหตุ
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิง
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
What line of work are you in? efectos secundarios de aleve pm Babies usually begin weaning from about six months of age
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้