รายละเอียดพรรณไม้ : 2673


ชื่อวิทยาศาสตร์
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
สกุล

Acalypha L.

สปีชีส์

wilkesiana

Variety

-

Sub Variety
pbPIxuORNgg
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
ชื่อไทย
vzxawqws
ชื่อท้องถิ่น
vzxawqws
ชื่อสามัญ
vzxawqws
ชื่อวงศ์
vzxawqws
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
ถิ่นกำเนิด
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
การกระจายพันธุ์
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
ระยะเวลาการติดดอก
vzxawqws
ระยะเวลาการติดผล
vzxawqws
ประเภทการใช้ประโยชน์
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
หมายเหตุ
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
แหล่งอ้างอิง
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
q14BFb fldboiplgdty, [url=http://hknuiejqziqx.com/]hknuiejqziqx[/url], [link=http://exdgqdmwwimg.com/]exdgqdmwwimg[/link], http://mkusxcalbasg.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้