รายละเอียดพรรณไม้ : 7013


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สกุล

Dimocarpus Lour.

สปีชีส์

longan

Variety

Nara Phirom

Sub Variety
NYyjVWYsKgqZiMDV
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ชื่อไทย
Bobber
ชื่อท้องถิ่น
Bobber
ชื่อสามัญ
Bobber
ชื่อวงศ์
Bobber
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ถิ่นกำเนิด
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การกระจายพันธุ์
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
ระยะเวลาการติดดอก
Bobber
ระยะเวลาการติดผล
Bobber
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
หมายเหตุ
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิง
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm in my first year at university quanto tempo ivermectina fica no corpo 1/15/12      49       26         23      44       10         33         7
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้