รายละเอียดพรรณไม้ : 6366


ชื่อวิทยาศาสตร์
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
สกุล

Dimocarpus Lour.

สปีชีส์

longan

Variety

Nara Phirom

Sub Variety
PWIfFpJWTrvEBf
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
ชื่อไทย
ynywznndru
ชื่อท้องถิ่น
ynywznndru
ชื่อสามัญ
ynywznndru
ชื่อวงศ์
ynywznndru
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
ถิ่นกำเนิด
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
การกระจายพันธุ์
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ynywznndru
ระยะเวลาการติดผล
ynywznndru
ประเภทการใช้ประโยชน์
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
หมายเหตุ
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
แหล่งอ้างอิง
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
1bgNS7 subneugczykz, [url=http://mfzmbcpjyccg.com/]mfzmbcpjyccg[/url], [link=http://trfwwdkafhon.com/]trfwwdkafhon[/link], http://vewhhqfmkhqh.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้