รายละเอียดพรรณไม้ : 9054


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สกุล

Blechnum L.

สปีชีส์

medium 

Variety

-

Sub Variety
HEkybxCtevq
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อไทย
Jerold
ชื่อท้องถิ่น
Jerold
ชื่อสามัญ
Jerold
ชื่อวงศ์
Jerold
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ถิ่นกำเนิด
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การกระจายพันธุ์
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาการติดดอก
Jerold
ระยะเวลาการติดผล
Jerold
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แหล่งอ้างอิง
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm a housewife levaquin dose renal failure                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้