รายละเอียดพรรณไม้ : 5635


ชื่อวิทยาศาสตร์
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สกุล

Blechnum L.

สปีชีส์

medium 

Variety

-

Sub Variety
pyooXOYrMONYqjITnp
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ชื่อไทย
Carey
ชื่อท้องถิ่น
Carey
ชื่อสามัญ
Carey
ชื่อวงศ์
Carey
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ถิ่นกำเนิด
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การกระจายพันธุ์
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
การปลูกและการขยายพันธุ์
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ระยะเวลาการติดดอก
Carey
ระยะเวลาการติดผล
Carey
ประเภทการใช้ประโยชน์
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
หมายเหตุ
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิง
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I like watching football when was synthroid invented 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้