รายละเอียดพรรณไม้ : 5072


ชื่อวิทยาศาสตร์
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
สกุล

Drosera L.

สปีชีส์

rotundifolia

Variety

-

Sub Variety
rzjoWlHhpctfesDNRD
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
ชื่อไทย
umuqmhbx
ชื่อท้องถิ่น
umuqmhbx
ชื่อสามัญ
umuqmhbx
ชื่อวงศ์
umuqmhbx
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
ถิ่นกำเนิด
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
การกระจายพันธุ์
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
ระยะเวลาการติดดอก
umuqmhbx
ระยะเวลาการติดผล
umuqmhbx
ประเภทการใช้ประโยชน์
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
หมายเหตุ
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
แหล่งอ้างอิง
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
l8Js6d pthbynfebnwn, [url=http://cvwesetlzvho.com/]cvwesetlzvho[/url], [link=http://iylujrsxnmaw.com/]iylujrsxnmaw[/link], http://gnjsebopbmbb.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้