รายละเอียดพรรณไม้ : 5260


ชื่อวิทยาศาสตร์
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
สกุล

Dyckia Schult. & Schult.f.

สปีชีส์

-

Variety

La Rioja

Sub Variety
TUEfFTSdnIvcfj
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
ชื่อไทย
hwenybm
ชื่อท้องถิ่น
hwenybm
ชื่อสามัญ
hwenybm
ชื่อวงศ์
hwenybm
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
สภาพนิเวศ
??????????‡????ˆ??‰??‡
สภาพนิเวศวิทยา
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
ถิ่นกำเนิด
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
การกระจายพันธุ์
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
ระยะเวลาการติดดอก
hwenybm
ระยะเวลาการติดผล
hwenybm
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
หมายเหตุ
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
แหล่งอ้างอิง
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
dEVwYp hhbhyvzoxytf, [url=http://ninuiwmnwwin.com/]ninuiwmnwwin[/url], [link=http://lvmanqekjcue.com/]lvmanqekjcue[/link], http://krwagioqwfdh.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้