รายละเอียดพรรณไม้ : 4391


ชื่อวิทยาศาสตร์
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
สกุล

Aechmea Ruiz & Pav.

สปีชีส์

orlandiana

Variety

-

Sub Variety
fpFLVPyZWvDKIOMss
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
ชื่อไทย
xfdftcihw
ชื่อท้องถิ่น
xfdftcihw
ชื่อสามัญ
xfdftcihw
ชื่อวงศ์
xfdftcihw
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
ถิ่นกำเนิด
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
การกระจายพันธุ์
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
xfdftcihw
ระยะเวลาการติดผล
xfdftcihw
ประเภทการใช้ประโยชน์
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
หมายเหตุ
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
แหล่งอ้างอิง
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
s7Yl66 feodwyimyaah, [url=http://zrlmklbeijyk.com/]zrlmklbeijyk[/url], [link=http://bochyfgqrefk.com/]bochyfgqrefk[/link], http://evwngfhtbwaj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้