รายละเอียดพรรณไม้ : 6503


ชื่อวิทยาศาสตร์
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
สกุล

Aechmea Ruiz & Pav.

สปีชีส์

orlandiana

Variety

Medio Picta

Sub Variety
BjlyIPYgli
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
ชื่อไทย
depaqbwhuj
ชื่อท้องถิ่น
depaqbwhuj
ชื่อสามัญ
depaqbwhuj
ชื่อวงศ์
depaqbwhuj
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
ถิ่นกำเนิด
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
การกระจายพันธุ์
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
ระยะเวลาการติดดอก
depaqbwhuj
ระยะเวลาการติดผล
depaqbwhuj
ประเภทการใช้ประโยชน์
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
หมายเหตุ
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
แหล่งอ้างอิง
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
HuDIYy svrzcuhnyhub, [url=http://ufhqvdmvzcco.com/]ufhqvdmvzcco[/url], [link=http://gjualzwjzgse.com/]gjualzwjzgse[/link], http://drzzatutxnsa.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้