รายละเอียดพรรณไม้ : 6299


ชื่อวิทยาศาสตร์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
สกุล

Erythrina L.

สปีชีส์

subumbrans

Variety

-

Sub Variety
qPBENKEgWMQYAiQpnpR
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
ชื่อไทย
egwnvgwnkdh
ชื่อท้องถิ่น
egwnvgwnkdh
ชื่อสามัญ
egwnvgwnkdh
ชื่อวงศ์
egwnvgwnkdh
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
ถิ่นกำเนิด
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
การกระจายพันธุ์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
ระยะเวลาการติดดอก
egwnvgwnkdh
ระยะเวลาการติดผล
egwnvgwnkdh
ประเภทการใช้ประโยชน์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
หมายเหตุ
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
แหล่งอ้างอิง
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้