รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
6299
ชื่อวิทยาศาสตร์
kffcgQ wwbcgyqppfyz, [url=http://pqfjcowuwsve.com/]pqfjcowuwsve[/url], [link=http://ajntwlzlsqhg.com/]ajntwlzlsqhg[/link], http://audmtjnejrim.com/
ชื่อไทย
egwnvgwnkdh
ชื่อวงศ์
egwnvgwnkdh
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-02250-00001 18.75004721 98.92539187 เครือเจริญโภคภัณฑ์ Edit Delete
RPRP-02250-00002 18.74969025 98.92714605 พระนครศรีอยุธยา Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้