รายละเอียดพรรณไม้ : 7552


ชื่อวิทยาศาสตร์
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สกุล

Eulophia R.Br.

สปีชีส์

graminea 

Variety

-

Sub Variety
OnaPMEtjdyPhfq
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ชื่อไทย
Arlie
ชื่อท้องถิ่น
Arlie
ชื่อสามัญ
Arlie
ชื่อวงศ์
Arlie
ลักษณะวิสัย
ไม้หัว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ถิ่นกำเนิด
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การกระจายพันธุ์
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
การปลูกและการขยายพันธุ์
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ระยะเวลาการติดดอก
Arlie
ระยะเวลาการติดผล
Arlie
ประเภทการใช้ประโยชน์
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
หมายเหตุ
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิง
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
i'm fine good work tretinoin gel 0.025 buy online 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้