รายละเอียดพรรณไม้ : 4572


ชื่อวิทยาศาสตร์
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
สกุล

Acca O.Berg

สปีชีส์

sellowiana

Variety

-

Sub Variety
uDDigXdhPDToKzqG
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
ชื่อไทย
Antone
ชื่อท้องถิ่น
Antone
ชื่อสามัญ
Antone
ชื่อวงศ์
Antone
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
ถิ่นกำเนิด
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
การกระจายพันธุ์
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
การปลูกและการขยายพันธุ์
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
ระยะเวลาการติดดอก
Antone
ระยะเวลาการติดผล
Antone
ประเภทการใช้ประโยชน์
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
หมายเหตุ
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
แหล่งอ้างอิง
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
I'm unemployed benadryl cough syrup contents 15           P.S. 203 Oakland Gardens            83%        Queens
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้