รายละเอียดพรรณไม้ : 7637


ชื่อวิทยาศาสตร์
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สกุล

Ficus Tourn. ex L.

สปีชีส์

botryocarpa

Variety

-

Sub Variety
GOIAAhtDmY
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ชื่อไทย
Stuart
ชื่อท้องถิ่น
Stuart
ชื่อสามัญ
Stuart
ชื่อวงศ์
Stuart
ลักษณะวิสัย
ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ถิ่นกำเนิด
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การกระจายพันธุ์
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การปลูกและการขยายพันธุ์
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ระยะเวลาการติดดอก
Stuart
ระยะเวลาการติดผล
Stuart
ประเภทการใช้ประโยชน์
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
หมายเหตุ
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิง
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
In a meeting domperidone sirup harga 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้