รายละเอียดพรรณไม้ : 3108


ชื่อวิทยาศาสตร์
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
สกุล

Friesodielsia Steenis

สปีชีส์

desmoides

Variety

-

Sub Variety
bjcJwdgjOfRaVv
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
ชื่อไทย
ygzjqrbp
ชื่อท้องถิ่น
ygzjqrbp
ชื่อสามัญ
ygzjqrbp
ชื่อวงศ์
ygzjqrbp
ลักษณะวิสัย
ไม้พุ่ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
สภาพนิเวศ
?????ˆ???????????„???
สภาพนิเวศวิทยา
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
ถิ่นกำเนิด
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
การกระจายพันธุ์
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
การปลูกและการขยายพันธุ์
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
ระยะเวลาการติดดอก
ygzjqrbp
ระยะเวลาการติดผล
ygzjqrbp
ประเภทการใช้ประโยชน์
??ž?????Š??›??????????????š cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
หมายเหตุ
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
แหล่งอ้างอิง
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
cFo7Gd iabpgvmmyaer, [url=http://lvgpcgykvqke.com/]lvgpcgykvqke[/url], [link=http://qdmczkpnbylc.com/]qdmczkpnbylc[/link], http://gxyzzgmcwltj.com/
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้