รายละเอียดพรรณไม้ : 1904


ชื่อวิทยาศาสตร์
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สกุล

Gaillardia Foug.

สปีชีส์

grandiflora

Variety

-

Sub Variety
iItpshvoKubEL
Form
-
ชื่อพ้อง / ชื่อดั้งเดิม
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ชื่อไทย
Timmy
ชื่อท้องถิ่น
Timmy
ชื่อสามัญ
Timmy
ชื่อวงศ์
Timmy
ลักษณะวิสัย
ไม้ล้มลุก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สภาพนิเวศ
สภาพนิเวศวิทยา
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ถิ่นกำเนิด
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การกระจายพันธุ์
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
การปลูกและการขยายพันธุ์
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
ระยะเวลาการติดดอก
Timmy
ระยะเวลาการติดผล
Timmy
ประเภทการใช้ประโยชน์
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
หมายเหตุ
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิง
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการจำแนก
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
แหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์
How much will it cost to send this letter to ? mojo risen side effects 3              Baccalaureate School for Global Education           95%        Queens
สถานะของข้อมูลพรรณไม้
แบบร่าง
รายการรูปภาพ

กลับหน้ารายการพรรณไม้ แก้ไขข้อมูล จัดการรูปภาพ พิมพ์ QR Code ของพืชนี้ ลบข้อมูลพรรณไม้นี้