รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-02539
ชื่อวิทยาศาสตร์

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

ชื่อไทย
เยอบีร่า
ชื่อวงศ์
ASTERACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-02539-00001 18.74939561 98.92413774 สวนถวายพระพร Edit Delete
RPRP-02539-00002 18.74939561 98.92413774 สวนถวายพระพร Edit Delete
RPRP-02539-00003 18.75012742 98.9243733 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
RPRP-02539-00004 18.74899355 98.92552392 สวนสวัสดี Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้